Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

 

Zespół organizacyjny:

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Dr Małgorzata Zawadzka

Dr Artur Czupryn

Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński

Dr hab. Jakub Włodarczyk

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak

mgr Katarzyna Fiedorowicz