Cieszymy się niezmiernie, że otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, przerosło to nasze nawet najśmielsze oczekiwania.

Wytypowaliśmy nie 50 a 61 osób uczestniczących w naszych Warsztatach
w dniu 16 grudnia (wtorek), lista znajduje się w zakładce “Wyniki Rekrutacji”.

Podjęliśmy natomiast decyzję, że wszystkie osoby, które przesłały nam zgłoszenia rejestracyjne zapraszamy do udziału w wykładach 15 grudnia (poniedziałek),
sala Centrum Neurobiologii w Instytutcie Nenckiego, ul. Pasteura 3.

Zapraszając wszystkich na wykłady jednocześnie chcielibyśmy zanaczyć, że z powodów ograniczonych funduszy udział w obiedzie, wieczornym poczęstunku przy posterach i przerwach kawowych jest tylko dla zarejestrowanych uczestników warsztatów (znajdujących się na liście osób przyjętych).


 

Zapraszamy doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w Szkole Zimowej dotyczącej nowoczesnych metod obrazowania makrocząsteczek, komórek, tkanek oraz narządów. Szkoła odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2014r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Jest to już druga Szkoła Zimowa organizowana w projekcie "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.01.02-00-109/09.

W czasie tegorocznego spotkania będzie także sesja posterowa - zachęcamy uczestników do prezentowania doniesień dotyczących własnej tematyki badawczej (streszczenie  doniesienia można przesłać podczas rejestracji - zakładka "Rejestracja").


Zaproszenie od Prof. M. Ratajczaka  - Lidera Konsorcjum i Projektu "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" (pobierz plik).